سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
کسی کـه خویشتن را نشناسـد، از راه نجـات دور افتـد و در گمراهی ونادانیها درافتد . [امام علی علیه السلام]
کل بازدیدها:----691765---
بازدید امروز: ----44-----
بازدید دیروز: ----58-----
پایگاه اطلاع رسانی مباشر

 

نویسنده: موسی مباشری
یکشنبه 91/9/19 ساعت 10:46 عصر

بنابراین براى تقویت حلم و بردبارى، باید طبق برنامه‏اى جدى، به تقویت اراده پرداخت و همواره بر خود مسلط باشد. در این رابطه راه‏هاى مختلفى وجود دارد؛ ولى مهم آن استکه در راه درمان آن، مصمّم باشید و مطالب پیشنهادى را بدون کمترین کاستى به اجراگذارید:

-مطمئن باشید که مى‏توانید روحیه خود را تغییر دهید؛ ولى براىنتیجه‏گیرى شتاب نکنید. بیندیشید که باید مدتى طولانى، رفتارهاى خود را به دقتکنترل کنید و اگر چنین کردید، پس از آن حتماً دگرگونى رفتارى خواهید داشت.

- ازحساسیت بیش از حد در هر زمینه بپرهیزید.

- در هر مسئله‏اى، ابتدا از دیگرانانتظار بدترین برخورد را داشته باشید و خود را براى تحمل آن آماده کنید. این نکتهباعث مى‏شود، برخوردهاى خوب بیش از انتظار، در شما ایجاد خشنودى کند. اگر همیشهانتظار برخورد خوب داشته باشید، چه بسا نتیجه عکس خواهید گرفت.

- با خود شرطکنید که هیچ گاه و در هیچ شرایطى، برخورد تند نداشته باشید و اگر ناگهان از شمابرخورد تندى سر زد، خود را جریمه کنید. براى مثال تصمیم بگیرید . یا در صورت امکاننذر کنید اگر بر سر کسى فریاد زدید، فلان مبلغ را صدقه بدهید، یا نماز شب بخوانیدو یا یک روز روزه بگیرید(این گونه جریمه معنوى نباید نگاه انسان به عمل نیک رامنفى کند؛ بلکه باید آن را با یک تیر دو نشانه زدن به حساب آورد؛ یعنى از طرفى رشدو تعالى معنوى و کسب تقرب مستقیم به سوى خدا و از طرف دیگر بازداشتن از بدى‏ها وزشتى‏ها)کارآیى این روش، بسیار بالا است و بسیارى از علماى بزرگ، بدین سانتمرین عملى و خودسازى کرده‏اند.

- از تفریحات سالم، آرامش‏بخش و تقویت کنندهاراده - مانند کوهنوردى، شنا، دو پیاده‏روى و گردش در طبیعت و... - استفادهکنید.در تصمیم‏گیرى‏ها، با افراد عاقل و پخته مشورت کنید و از اقداماتعجولانه و مطالعه نشده بپرهیزید.

-با افراد خوش خلق و غیر عصبى معاشرتکنید.

-از موقعیت‏هایى که زمینه تندخویى در آن فراوان است، اجتناب کنید و درموقعیت‏هایى حضور یابید که رفتار پرخاشگرانه در آنجا دیده نمى‏شود و از شرایطى کهشما را به رفتارهاى تند دعوت مى‏کند، دورى گزینید.

-قبل از هر عملى، در موردپیامد آن بیندیشید و آن گاه اقدام کنید. با تمرین به این راه‏کار در تمام امور،اندک اندک کنترل خویش را بر تمام رفتارها توسعه بخشید.به رفتارها و حالاتیکه از افراد سر مى‏زند و شما را عصبانى مى‏کند، بى‏توجه باشید. براى مثال اگر کسی با حرف ناروا شما را بر مى‏افروزد، از شنیدن و گوش سپردن به سخنان وى بپرهیزید و یامحیط را ترک کنید. به گفته‏هاى او توجه نکرده و آنها را در ذهن خود مرور نکنید. نسبت به دیگر اعمال فیزیکى و رفتارهاى پرخاشگرانه و تحریک کننده نیز همین طور واکنشنشان دهید و راه بى‏توجهى و سهل‏گیرى را پیش گیرید.

-سطح شناخت خودرا بامطالعه و تفکّر از زشتى، ناپسندى و جبران اعمال پرخاشگرانه بالا ببرید. روایات،آیات و داستان‏هایى را در این زمینه، مطالعه و در مورد آنها فکر کنید. در برخى ازموارد، به آثار بد رفتار تند خود، توجه و زشتى آن را در ذهن مرور کنید تا به یکحالت خود هشدارى از درون دست یابید. همچنین آثار فردى و اجتماعى و پیامدهاى حیثیتىآن عمل زشت را در ذهن خود، حاضر و به زشتى آن توجه کنید تا از درون از آن عمل متنفّر شوید.

- به هنگام بروز عصبانیت و تندخویى، سریع حالات خود را تغییردهید. براى مثال اگر ایستاده‏اید، بنشینید و اگر نشسته‏اید، دراز بکشید و صورت خودرا با آب سرد بشویید. یک لیوان آب خنک بیاشامید و خود را از آن موقعیت دورسازید.

-از خواندن قرآن به مقدار زیاد و در نوبت‏هاى متعدد در روز غفلت نورزید. قرآن تأثیر زیادى در رسیدن به حالت سکینه و آرامش درونى دارد. عبادت‏هاى خود، مانند نماز را در اول وقت و با حضور قلب کامل به جا آورید که تأثیر بزرگى دررسیدن به اطمینان خاطر دارد و آدمى را از درون به آرامش مى‏رساند.

- بعد ازاستحمام و به هنگام خروج از حمام، دو پاى خود را تا قوزک، با آب سرد بشویید.

دیگر رفتارهاى عادى و روزمره خود را با تسلّط کامل بر رفتار و بدون شتابزدگى انجامدهید و آنها را آرام آرام تعقیب کنید، تا نرم‏خویى و پرحوصلگى، بر تمام رفتارهاىشما حاکم شود.

- شرح موارد یاد شده را در جدولى بنویسید و موارد انجام شده ویا تخلّف از آن را یادداشت کنید. همواره بکوشید موارد تخلف را کاهش داده و بیش ازپیش خود را به انجام آنها مقید سازید. حتى قبل از بروز آن موقعیت‏ها و به صورتمستمر، این راه‏کارها را سرلوحه اعمال خود قرار دهید. از آن به بعد، باید میزانموارد پرخاشگرى شما کاهش یابد. آنها را نیز یادداشت کنید و کم کم از میزان آنها درطول روز، هفته و ... بکاهید.

-یک نفر محرم اسرار براى خود برگزینید. این فردمى‏تواند همسر یا دوست شما باشد. این رابطه نزدیک و صمیمانه، باید به گونه‏اى باشدکه بتوان در مورد موضوعات بى‏اهمیت با او درد دل کرد و حتى بدون اینکه احساس کنیدوقت او را تلف کرده‏اید به او تلفن بزنید و موضوع را با وى درمیان گذارید. در اینصورت است که با پدید آمدن هرگونه مشکل جسمى یا روانى، مى‏توان با تکیه کردن به او وبیان مشکل خود، احساس آرامش کرده و پشتوانه روانى شما باشد.  

-شوخ طبع باشید واحساسات منفى و تندتان را نسبت به دیگران با تمرین به احساسات مثبت تبدیل کنید. البته نباید شوخ طبعى حالت تهاجمى به خود گیرد و از طریق شوخى و خندیدن به شکست‏هاىدیگران، به گونه‏اى پرخاشگرى بروز داده شده و با شوخى‏هاى آزار دهنده و متلک‏هاىغیراخلاقى یا ضد اخلاقى به انتقام جویى از دیگران پرداخت. پس با شوخ طبعى مى‏تواندر برخورد با مسائل جدى، فشارها و مشکلات زندگى خود را کاهش داد؛ زیرا لذت بردن ازشوخ طبعى، خنده سرگرم کننده و شادى آفرین، در فرد هیجان و احساس مثبت ایجاد کرده ودر درازمدت بر کاهش میزان عصبانیت مى‏انجامد.پرهیز از تحریکات عصبى؛ بعضى از مواد به طور طبیعى سیستم اعصاب و دستگاه قلبى - عروقى را تحریک مى‏کند. نوشابه‏هاى گازدار، شکلات‏ها و برخى داروهاى غیرمجاز، محرک‏هایى است که سبب تشدیدواکنش افراد حساس به محرک‏هاى اطراف آنها مى‏شود؛ به طورى که در مواقع لزومنمى‏توانند واکنش مناسب نشان دهند. آنها براى به دست آوردن آرامش قادر نیستند به موقع از سیستم پاراسمپاتیک خود استفاده کنند و براى مدت طولانى در حالت عصبى باقى مى‏مانند. بنابراین توصیه مى‏شود از مصرف چنین مواد تحریک کننده به حداقل ممکن اکتفا کنند.

-بهبود بخشیدن به مهارت‏هاى اجتماعى و ارتباطى؛ است افرادى که مهارت‏هاى ارتباطى بسیار ضعیف و نامناسبى دارند، سهم زیادى در عصبانیت و تندى درجامعه را به خود اختصاص مى‏دهند(هافمن، کارل (و دیگران)، روانشناسى عمومى از نظریهتا کاربرد، ترجمه سیامک نقشبندى و دیگران، (تهران: ارسباران، 1378)، ص 309).

 بنابراین قراردادن وقت کافى و مناسب براى ارائه خدمات نیکوکارانه به دیگران، نقشخوبى در کاهش آن ایفا مى‏کند و احساس ارتباط و همبستگى با دیگران را دو چندانمى‏کند. این گونه مشارکت‏ها، علاقه فرد را براى خدمت ایثارگرانه به دیگران افزایش مى‏دهد و با افزایش حس همدردى نسبت به دیگران، فرد قادر مى‏شود تا شناخت بیشترى ازآنها به دست آورد. درک انگیزه‏ها سبب کاهش بدبینى و قضاوت عادلانه‏ترى در موردرفتار آنان خواهد شد و در نتیجه به دور از افکار پرخاشگرانه و احساسات منفى،ستیزه‏جویانه و خشم‏آلو، با خود استدلال مى‏کند و خویشتن را آرام مى‏سازد؛ زیراقضاوت‏هاى بدبینانه و غیرواقعى از دیگران نقش عمده‏اى، در نحوه تعامل و برخورد منفىبا آنان دارد.


    محل درج سئوال از مشاور -------(پاسخ سئوال پس از یک هفته روی سایت قرار می گیرد) ( )

 • لیست کل یادداشت های این سایت
 • سئوال 62 - ارتباط با مادر شوهر
  پرسشنامه ها
  رمز پیروزى مردان بزرگ
  تکنیک خاموشی
  مشاوره رهنما
  سئوال 61 : لجوج وخودرأی بودن همسر
  معرفی کتاب
  آموزش خانواده
  وقتی کسی را دوست دارید
  آیین همسرداری
  مشاوره اینترنتی
  مشاوره مجازی
  سخن روز
  [عناوین آرشیوشده]

 •  RSS 

 • خانه

 • ارتباط با من
 • درباره من

 • parsiblog
 • درباره من

 • لوگوی سایت

 • پیوندهای روزانه

 • مطالب بایگانی شده

 • لوگوی دوستان من

 • اوقات شرعی

 • اشتراک در سایت

 •  
  یاحق
  خدانگهدار